Công trình lọc tổng EWS tại biệt thự Tây Hồ, Đặng Thai Mai

 

Công trình lọc tổng tại Biệt thự Tây Hồ, 10 Đặng Thai Mai

biet thu tay ho so 10 dang thai mai
Biệt thự Tây Hồ, số 10 Đặng Thai Mai
loc tong ews tai 10 dang thai mai
Hệ lọc bao gồm: Xử lý hữu cơ – Nước cứng và Vi sinh
loc tong ews tu tong tai nuoc ho tay
Công trình lắp tại phòng kỹ thuật của Biệt thự -Chuẩn bị lắp đặt

Ngân sách: 47.3 triệu
Thời gian lắp đặt: Tháng 7.2016
Thời gian hoàn thành: 01 ngày
Công suất: Giá đình 5 người