EWS là đơn vị có 1 nền tảng vững chắc về kỹ thuật bào gồm đội ngũ kỹ sư chuyên ngành hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty xử lý nước hàng đầu của Nhật Bản. Bên cạnh đó EWS là đối tác của Trung tâm nghiên cứu và sản xuất lớn tại các trường đại học, năng lực triển khai dự án nước cấp của EWS như sau:

  1. Xử lý nước sông: Công suất tối đa có thể thiết kế, triển khai lên tới 100.000m3/ ngày
  2. Xử lý nước hồ: Công suất tối đa có thể thiết kế, triển khai lên tới 100.000m3/ ngày
  3. Xử lý nước ngầm: Công suất tối đa có thể thiết kế, triển khai lên tới 100.000m3/ ngày

tu van giai phap