EWS có năng lực xử lý các công trình nước DI như sau:

  1. Hệ xử lý nước DI cho công nghệp có công suất đến 1.000m3/ ngày
Xử lý nước cho sản xuất CN
Xử lý nước cho sản xuất CN
Hệ thống điều khiển xử lý nước
Hệ thống điều khiển xử lý nước

tu van giai phap