EWS có năng lực xử lý các công trình nước uống như sau:

  1. Xử lý nước uống có công suất đến 1.000m3/ ngày
Hệ thống xử lý nước uống
Hệ thống xử lý nước uống
Hệ thống cấp nước
Hệ thống cấp nước

tu van giai phap