10 năm kinh nghiệm – Tiêu chuẩn dịch vụ Enterbuy

Với chính sách chăm sóc khách hàng trọn đời thông qua hệ thống CRM tự động ngay từ những năm đầu tiên hoạt động, sau gần 10 năm, Enterbuy Việt Nam đã trở thành 1 trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và cung cấp giải pháp lọc nước chính hãng cũng như không ngừng hoàn thiện tiêu chuẩn dịch vụ sau bán hàng nhằm đảm bảo chất lượng nước ổn định cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, đó là Tiêu Chuẩn Dịch Vụ Enterbuy!

Tiêu chuẩn dịch vụ Enterbuy Việt Nam dựa trên việc đáp ứng tốt nhất 02 tiêu chí:

Thứ nhất: Tư vấn giải pháp lọc nước phù hợp xử lý nguồn nước tại khu vực: Không máy lọc nước nào có thể xử lý mọi nguồn nước, chính vì thế việc lựa chọn tư vấn giải pháp lọc nước phù hợp với nguồn nước khu vực là tiêu chí quan trọng hàng đầu, nó giúp cho nước sau lọc đạt tiêu chuẩn nước ăn uống được quy định. Dựa trên những nghiên cứu, dữ liệu của phòng Chuyên Gia Nước, tư vấn viên Enterbuy Việt Nam có thể giúp khách hàng lựa chọn và sử dụng những giải pháp phù hợp nhất, đặc biệt là với hệ thống xử lý nước sinh hoạt, giải pháp tiền xử lý là vô cùng cần thiết và quan trọng đảm bảo khả năng lọc.

Thứ hai: Cung cấp dịch vụ bảo trì thay thế lõi lọc định kỳ trọn đời sản phẩm: Enterbuy Việt Nam là 1 trong những công ty ứng dụng rất sớm công nghệ quản lý khách hàng CRM nhằm phục vụ tốt nhất việc nhắc lịch bảo trì – thay lõi trong suốt quá trình sử dụng.