EWS có năng lực xử lý các công trình nước sông như sau:

  1. Xử lý nước sông có công suất đến 100.000m3/ ngày
Hệ thống nước xử lý
Hệ thống nước xử lý
Bồn xử lý nước
Bồn xử lý nước

tu van giai phap