EWS có năng lực xử lý các công trình nước hồ như sau:

  1. Xử lý nước hồ có công suất đến 100.000m3/ ngày
Bồn xử lý nước
Bồn xử lý nước
Hệ thống xử lý nước
Hệ thống xử lý nước

tu van giai phap