EWS có năng lực xử lý các công trình nước lợ như sau:

  1. Xử lý nước lợ có công suất đến 100.000m3/ ngày
Quy trình xử lý nước lợ
Quy trình xử lý nước lợ
Thi công xử lý nước
Thi công xử lý nước

1 số dòng sản phẩm lọc nước lợ công nghiệp EWS đang cung cấp:

  1. Dây chuyền lọc nước lợ 250l/h
  2. Dây chuyền lọc nước lợ 500l/h
  3. Dây chuyền lọc nước lợ 750l/h
  4. Dây chuyền lọc nước lợ 1000l/h
  5. Dây chuyền lọc nước lợ 1500l/h
  6. Dây chuyền lọc nước lợ 2000l/h

tu van giai phap