EWS có năng lực xử lý các công trình nước biển như sau:

  1. Xử lý nước biển có công suất đến 100.000m3/ ngày
Xử lý công nghiệp nước biển
Xử lý công nghiệp nước biển

tu van giai phap