EWS có năng lực xử lý các công trình nước RO như sau:

  1. Hệ xử lý RO có công suất tối đa lên tới 10.000m3/ ngày
Hệ thống lọc RO công nghiệp
Hệ thống lọc RO công nghiệp

1 số dòng sản phẩm lọc nước RO công nghiệp và bán công nghiệp EWS:

  1. Máy lọc nước RO công suất 30l/h
  2. Máy lọc nước ro công suất 50l/h
  3. Máy lọc nước RO công suất 75l/h
  4. Dây chuyền lọc nước tinh khiết 250l/h
  5. Dây chuyền lọc nước tinh khiết 500l/h
  6. Dây chuyền lọc nước tinh khiết 750l/h
  7. Dây chuyền lọc nước tinh khiết 1000l/h
  8. Dây chuyền lọc nước tinh khiết 1500l/h
  9. Dây chuyền lọc nước tinh khiết 2000l/h

tu van giai phap