EWS có năng lực xử lý các công trình nước ngầm như sau:

  1. Xử lý nước ngầm có công suất đến 100.000m3/ ngày
Hệ thống làm mềm nước công nghiệp
Hệ thống làm mềm nước công nghiệp
Hệ thống xử lý công nghiệp
Hệ thống xử lý công nghiệp

tu van giai phap