EWS có năng lực xử lý các công trình nước thải như sau:

  1. Nước thải công nghiệp công suất đến 100.000m3/ ngày
  2. Nước thải dân dụng công suất đển 100.000m3/ngày

Các công trình có thể triển khai:

Xu ly nuoc thai cong nghiep ews
Trạm xử lý nước thải công nghiệp
Bon xu ly nuoc thai dan dung
Xử lý nước thải dân dụng
Xử lý nước thải
Xử lý nước thải

 

tu van giai phap