Banner EWS

Thủ phạm gây khô da, sơ tóc

Khi chúng tôi đi du lịch , chúng tôi luôn mang lại một nguồn cung cấp xà phòng và dầu gội đầu thanh của riêng của chúng tôi . Tôi đã ngạc nhiênhaircuticles như thế nào kinh nghiệm dầu gội đầu của tôi khác nhau từ nơi này đến nơi khác. Tóc tôi cảm nhận và cư xử một cách khác nhau , và không bao giờ cách nó cảm thấy ở nhà . Các biến số duy nhất là nước . Nếu tóc của bạn dường như không được điều chỉnh để các thanh dầu gội đầu, nó có thể là do nước của bạn . Các đặc tính của nước bạn có thể xác định như thế nào ( hoặc kém) như dầu gội và điều bạn công tác thường xuyên . Ngoài ra, nếu nước nhà bạn là clo , khoáng chất fluoride hay , nó cũng có thể có ảnh hưởng đến mái tóc của bạn .

tu van giai phap