Banner EWS

CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC LÒ HƠI

Dưới đây là những công trình lắp đặt thiết bị làm mềm nước lò hơi mới nhất của EWS. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất nhé!

CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC LÒ HƠI

Nước cứng có 3 loại là:

  • Nước cứng tạm thời là loại nước cứng khi đun sôi thì chỉ mất tính cứng do muối hidrocacbonat bị nhiệt phân thành muối không tan. Tính cứng tạm thời chính là do các muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2 gây ra.
  • Nước cứng vĩnh cửu. Tính cứng vĩnh cửu của nước là do các loại muối MgCL2, CaCL2, MgSO4, CaSO4 gây ra.
  • Nước cứng toàn phần là nước cứng có cả tính cứng tạm thời và cả tính cứng vĩnh cửu.

Phương pháp làm mềm nước cứng

– Nguyên tắc: Làm giảm nồng độ ion Ca2+ và Mg2+ trong nước

– Những giải pháp làm mềm nước cứng:

  • Phương pháp kết tủa: 

+ Với nước cứng tạm thời:

          . Đun sôi

. Thêm Ca(OH)2 vừa đủ

. Thêm vào các dung dịch kiềm khác, dung dịch muối CO32-, dung dịch PO4 3-.

+ Với nước cứng vĩnh cửu:

Thêm các dung dịch muối như: CO32-,dung dịch PO4 3-.

  • Phương pháp trao đổi ion

Hiện nay phương pháp này được dùng khá phổ biến trên thị trường với những thiết bị và máy lọc nước tiên tiến, hiện đại.

EWS chuyên thiết kế thi công các hệ thống xử lý nước cứng, thiết bị làm mềm nước lò hơi, hệ thống xử lý bám cặn và chống ăn mòn trên đường ống.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG 

Call Now Button